Søgeordstyper i AdWords

Søgeordstyper i AdWords – Undgå at bruge penge på dårlig trafik

Bruger du søgeordstyper i AdWords hensigtsmæssigt? Hvis du vil have succes med dine AdWords annoncer og ramme det rigtige publikum må du kende til søgeordstyper. Overordnet for typerne er at jo bredere søgeordstypen er, jo større er chancen for mere trafik. Dog øger det risikoen for at hente irrelevant trafik. Læs med og bliv skarp på matchtyper.

 

Hvad er søgeordstyper?

Søgeordstyper i Google AdWords bestemmer hvilke søgninger, der giver visninger af dine annoncer. Der findes 3 primære søgeordstyper:

  • Bredt – også kaldet broad match.
  • Sætning – også kaldet phrase match.
  • Eksakt – også kaldet exact match.

Disse typer kan også anvendes for negative søgeord. Dette berøres i sidste afsnit af blogindlægget.

 

Broad match søgeord

Brede søgeord eller broad match er en god hjælp, hvis du ikke er helt klar over, hvad dine kunder søger på og derfor gerne vil sætte dit søgeord i forbindelse med andre eller sammenlignelige søgninger. Din annonce vil eksempelvis også blive vist ved søgninger med stavefejl, omvendt ordstilling eller andre lignende sammensætninger.

Eksempel:
Dit brede søgeord: sorte bukser
Din annonce vises også ved disse søgninger: bukser sorte, sorte bukser dame, sorte bukser med huller

Broad match giver mulighed for at få indsigt i, hvad dine eventuelle kunder har søgt på, for at få vist din annonce, ved brug af funktionen ”søgetermer”.  Dette giver derfor en relevant viden om, hvad folk søger på og du kan derefter tilføje dem som exact match og tilpasse dine annoncer. Vigtigt: du bør holde øje med irrelevante søgetermer og tilføje dem som negative søgeord. Det kunne f.eks. være produkter som du ikke har.

Hvis du tilføjer søgeord uden tegnsætning i AdWords-interfacet bliver de oprettet som broad match!

 

Broad match modifier (brede søgeord med +’er)

For brede søgeord findes muligheden for at indsætte et +tegn før et eller flere søgeord. På denne måde indskrænkes fleksibiliteten, da søgeordene med + foran skal indgå i søgningen for at blive vist. Således vises dine annoncer ikke hvis dit søgeord er +sorte +bukser og der søges efter mørke bukser. Denne mulighed giver bedre mulighed for at kontrollere, hvornår du vil have din annonce vist.

 

Phrase match søgeord

Sætning benyttes når du kender til det dine brugere søger efter for at finde frem til dig og dine produkter. Denne viden kan du have fra eksisterende data om, hvad der søges på. Din annonce vises kun, hvis din ”sætning”, indgår i søgningen. Dog må andre ord gerne stå før eller efter sætningen.

Eksempel:
Dit søgeord: “sorte bukser”
Din annonce vises ved søgningerne: sorte bukser, køb sorte bukser, sorte bukser billige.

Dette giver en større kontrol over, hvornår annoncen vises og kan mindske antallet af irrelevante søgninger. Dog kan der også gå relevante søgninger tabt, så du bør derfor kun bruge denne, hvis du har en klar fornemmelse af, hvad dine kunder søger på. 

I AdWords-interfacet oprettes og vises phrase match vha. anførelsestegn (“dit søgeord”).

 

Exact match søgeord

Eksakte søgeord er den mest specifikke matchtype og her vises din annonce kun, hvis brugeren skriver søgeordet. Her skal du altså have en viden om, hvad dine kunder søger efter.  Din annonce vil kun blive vist, hvis der søges sorte bukser, dog uafhængigt af store og små bogstaver. Vi oplever dog at Google også viser annoncen ved tætte varianter såsom stavefejl eller ental/flertal.

Du får en stor kontrol over, hvornår din annonce vises, og betaler derfor ikke for irrelevante søgninger.

I AdWords-interfacet fremgår exact match med klammer: [dit søgeord]

 

Negative søgeord

Da vi allerede i et andet blogindlæg, har uddybet vigtigheden af negative søgeord vil vi ikke gå i dybden med det her. For at benytte de negative søgeord effektivt, kræver det at du har styr på ovennævnte søgeordstyper. De negative søgeord er centrale for at undgå alt for mange irrelevante klik, du betaler for. Vil du eksempelvis undgå klik på søgninger med hv-ord kan du tilføje dem som negativ broad match modifier i hele kontoen, dvs. +hvor, +hvad, +hvordan, +hvornår, +hvorfor, osv.

Jeg håber du nu er klogere på søgeordstyper og hvordan du benytter dem for at hente den rigtige trafik til din hjemmeside. Hvis du har spørgemål eller har brug for hjælp eller vejledning, er du velkommen til at kontakte os.

3 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] til bredt match (broad match modifier) og helt fleksibel bredt match (broad match). Læs følgende blogindlæg om søgeordstyper for mere information og eksempler på hver […]

  2. […] der benyttes brede søgeord i kontoen er det vigtigt, at der løbende tilføjes negative søgeord. Ellers risikerer du at […]

  3. […] afgørelse er reglerne på området fortsat uklare, da der ikke er konkrete regler i forhold til søgeordstyper. Samtidig bliver der ikke taget stilling til dynamic search ads, der automatisk indhenter […]

Kommentarer er lukkede.